DJ MarketDe är en brokig skara de här sakerna. De är det för att vi är det, för att de inte tagits fram för att höra ihop. De är det för att de har tagits fram vid behov, när vi behövt någonting som inte fanns förut. Om någonting inte finns vill vi göra så att det finns, så det går att använda. Och du, så att du kan använda det.