DJ Market


De är en brokig skara de här sakerna. Brokiga för att vi är det, för att de inte tagits fram för att höra ihop. För att de tillverkats vid behov. Vilket behov som helst.